โ™ค Tweets from Season 1: Special Scenes

 
๐Ÿฃ Here are the photo slideshows and the full set of my edited screenshots for The Blacklist Season One Special Scenes” that I posted to Twitter. Some music videos are also included.

๐Ÿ”ด “Very Special”
๐Ÿ”ด “Angel of Death”
๐Ÿ”ด “Search for the Mole” (Aram)
๐Ÿ”ด “Diane Fowler”
๐Ÿ”ด “The Sorrento Music Box”
๐Ÿ”ด “Liz โ€“ Hostage
๐Ÿ”ด “Stay with Me”
๐Ÿ”ด Finis


 
 

“Very Special”

 

 
Chronological
 
๐Ÿฃ Moments from [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist bit.ly/1EJRtc9 โ€ฆ http://pic.twitter.com/C3zHgJyomF

๐Ÿฃ Grey: “It must be nice to be home again, Sir” Red: “Well, we’ll see about that” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/izXONbp5Cg

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/yRwyDB82a3
// walking

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Hc7ww4hN7H
// flag

๐Ÿฃ “I’m here to see Asst Director Harold Cooper โ€ฆ Tell him it’s Raymond Reddington” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/2Cj5AmVM9A

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FZYwIOEKNY
// standing

๐Ÿฃ Red kneels on FBI seal and waits his “Welcome Home” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/q23ve5gk7y

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/AqU1B9qmhh
// dull screen

๐Ÿฃ When the attendant keys in Red’s name, this is what she sees โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/VtmeNgQint

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/OH04arcEjB
// siren

๐Ÿฃ Welcoming committee [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sdc1tciImI

๐Ÿฃ Profile: Raymond Reddington [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Rita7yHnof
// collage

๐Ÿฃ “It really is him” โ€“ FBI Asst Director for Counter-Terrorism Harold Cooper [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dXiwjadV8M

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sm45guxNej
// in cuffs, seen from above

๐Ÿฃ Donald Ressler, the case officer for Reddington, debriefs the others [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/vKahoSA19g

๐Ÿฃ Reddington was a highly respected Naval Officer, on a fast track to Admiral [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MwFFNUPV9b

๐Ÿฃ Mysteriously he disappeared on Christmas Eve 1990 on his way home to his family [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/O6OxugfrL2

๐Ÿฃ Classified documents leaked to foreign governments were traced to Reddington [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uSDR2wwl2B

๐Ÿฃ Reddington built an extra-legal logistics empire and became “The Concierge of Crime” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/6pCYKjxjkx

๐Ÿฃ Cooper wants to keep close track of Reddington โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YXgZ3QFTOQ

๐Ÿฃ “Ouch!” โ€“ So Red is injected with an RFID tracking chip [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/yUJAzSzLSV

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dWn3nWCN1x
// view at level

๐Ÿฃ”You must have many questions. First of all, why I am here” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/gqiDWCOiFL

๐Ÿฃ Red says he is after an international criminal of Serbian descent named Ranko Zamani [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/W3E1psEr6j

๐Ÿฃ Cooper tells Red Zamani has been dead for six years [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/tfZdpoZRXf

๐Ÿฃ Red: “Then a dead man just stepped off United 283 from Munich to Dulles” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Nfx3HXlsu5

๐Ÿฃ The FBI identifies Zamani, traveling under an alias [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jtzBdk4jRt

๐Ÿฃ Red to Cooper: “Was I right?” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MGoGpLuSAQ

โฌ† go to top

๐Ÿฃ Cooper (sheepishly): “You were right.” Red promises more but first exacts a demand โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/fFO7nnD3DW

๐Ÿฃ “โ€ฆ There’s one very important rule: I speak only with Elizabeth Keen.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/yoIvuElDfL

๐Ÿฃ Ressler: “Who the hell is Elizabeth Keen?” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Ak7X04g1G9

๐Ÿฃ This is Elizabeth Keen, a newly graduated FBI profiler on her first day of work” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/AnVNgdE9mt

๐Ÿฃ Elizabeth Keen (Megan Boone) with husband Tom (Ryan Eggold) [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Ikfj9GX3WM

๐Ÿฃ Tom and Liz have been married less than two years and plan to adopt a child [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/iagZC79ZHV

๐Ÿฃ Dashing off to work, Liz doesn’t want to be late on her first day [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Zta2khI0g5

๐Ÿฃ The FBI wants Liz to come ASAP [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FetEOZOsKG

๐Ÿฃ What the โ€“?! [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/XGgeXr7gWK

๐Ÿฃ Liz nervously strokes a scar on her wrist [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/aOXYOhejw0

๐Ÿฃ Liz waits to talk to Asst Director Cooper [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sQm4rF6XLh

๐Ÿฃ “I have no history with Reddington” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/muhb6YnIHP

๐Ÿฃ “Profile yourself” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/cwpGRSUcBH

๐Ÿฃ “They think I’m โ€ฆ a bitch” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/6VyYDvZhcz

๐Ÿฃ Ressler is skeptical. Red is supposed be his assignment [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jj6fK9yu6H

๐Ÿฃ “Do you find it odd Reddington surrendered himself the day you started working โ€ฆ ?” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/QWBibY4cu1

๐Ÿฃ “I think it suggests he was waiting for me” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lz3pJDjyfB

๐Ÿฃ ” โ€ฆ he thinks I can be easily manipulated. The man obviously doesn’t know me โ€ฆ ” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/f9Zfoyt33U

๐Ÿฃ โ€ฆ waiting โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/I3vFtOdZjZ
// Red

๐Ÿฃ Cooper: “If you need anything, remember we’re right here” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uDiEkDLrYm

๐Ÿฃ He looks innocent enough. [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Q9bkGZHJss

๐Ÿฃ Love the yellow. [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zX5rBmN1nj

๐Ÿฃ The containment unit is retracted. [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/K64ilG2tYf

๐Ÿฃ “Agent Keen, what a pleasure” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sGYlZjFxGR

๐Ÿฃ Liz: “Well I’m here.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zFym572nVq

๐Ÿฃ “You got rid of your highlights. You look much less ‘Baltimore’.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/S2m30ycovp

๐Ÿฃ “Do you get home much? I haven’t been home in years” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Is0CB1y2MY

๐Ÿฃ “Why involve me? I’m nobody. It’s my first day. Nothin’ special about me.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/q7rJ5hfChR

๐Ÿฃ “Oh, I think you’re very special” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sFC26XMfu6

โฌ† go to top

๐Ÿฃ “Within the hour, Ranko Zamani will abduct the daughter of US General Daniel Ryker” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/z0r203Firz

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/B7c90edFxb
// Ressler and Cooper

๐Ÿฃ “And I’m supposed to believe you?” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MfhHFiOIqi

๐Ÿฃ “No, of course not!” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/mMlEIWHAdC

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/gp0wUJYRoK

๐Ÿฃ “I’m a criminal” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/KpAn2WKUdw

๐Ÿฃ “Criminals are notorious liars” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ARxpkDwFFX

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MIz3ghYQai
// dark, cool look

๐Ÿฃ “Everything about me is a lie” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/PBBWsx9wSo

๐Ÿฃ “But if anyone can give me a second chance, it’s you.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sz5bLR8plu

๐Ÿฃ “The two of us have overcome so much. I mean, look at you. Abandoned by a father โ€“ ” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/aFYApF2Wd1

๐Ÿฃ ” โ€“ who was a career criminal. A mother who died of weakness and shame.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Q0QmCREKw9

๐Ÿฃ Red: “And yet here you are, about to make a name for yourself โ€ฆ ” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YpVuch8ccZ

๐Ÿฃ “About to capture Ranko Zamani.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/stZjhvRqT7

๐Ÿฃ “I’m gonna make you famous, Lizzie.” [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/X16qyimJDh

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:1 Pilot] “Very Special” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/a6kxXi5cwt
// Red

For complete set of Pilot tweets, go to end of Episode Summary for Season 1

 
โฌ† go to top

 
 

“Angel of Death”

 

 
๐Ÿฃ Selected Scenes: “Angel of Death” from [1:8 General Ludd] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/93TEvXyKAV

๐Ÿฃ This series of screenshots shows the nuances of James Spader’s acting. Dedicated to the 40% of us who๎€ขsuch nuance. See http://wp.me/pDKwi-iP

๐Ÿฃ Liz’s father, Sam, is in the hospital w lung cancer. Planes are grounded [1:8 Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/LbIxqk8RD1

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/k5AFonGf5B
// Sam notices something
๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/D4jSvh5cSR
// Red comes into view

๐Ÿฃ But Red managed to arrive earlier [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8SHtvC9EI1

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/iRUJmZl2VM
// Red slight smile

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/cLiPlpuM4V
// Sam, startled look

๐Ÿฃ โ€ฆ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/2UealsWdWQ
// Red half smile

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/yonFF9XHco
// Red, nice smile

๐Ÿฃ Sam, it’s been far too long [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Gyd8zZpBq8

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/aUcmAcHv0b

๐Ÿฃ Red: “โ€ฆ [ laughs ] I’ve never been more scared of a woman in my life” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/db2Jw6V0FF

๐Ÿฃ Red: “She was thrilling in bed. What a pair of legs โ€ฆ ” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/UiKRKo8zu6

๐Ÿฃ โ€ฆ [ laughter ] โ€ฆ http://pic.twitter.com/qGaAq0oXlj [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist

๐Ÿฃ Red: “I think she played field hockey in college” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/0PV2PWmh9R

๐Ÿฃ [ Sam laughs ] [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/5NQHmmbAu5

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/bSM3RuWICo
// Sam from front, laughing

๐Ÿฃ โ€ฆ Then starts to cough [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/qRQ5tbR7D0

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Hibccq0Jl1
// coughing

๐Ÿฃ Red: “I’ve missed that laugh” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/1N3wz3LFdx

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zpsHq9gH0c
// Sam, uncomfortable

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/6YpfJolpt1
// Sam, hand to nose

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/pnNwZqJ9Ge
// Red holds glass for Sam to drink w straw

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/gAQNDCBpmV
// Red, angelic

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zpXcYJaE4d
// Sam gasps for air

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/I8vQy1eSHa
// Sam, another grimace

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Yrfc4kbhIq
// Red, Platonic

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ejUu57MI48
// Red holds Sam’s hand

๐Ÿฃ Red: “You look like hell” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/SDmULmtc3o

๐Ÿฃ Red: “I finally got a chance to see her, Sam” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/fZrZxCdleO

๐Ÿฃ Red: “There’s a fire inside she got from you” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/1ZaMY12xdq

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/JvQYSPaiZC

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/leaSUEjRlU
// Sam

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/76JngGIvqt
// Red, looking upward

๐Ÿฃ “She’s volatile โ€ฆ ” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/heWdCJkO0E
// wistful

๐Ÿฃ “Unpredictable” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/NNSei9vW9N
// silly

๐Ÿฃ “Soft” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/JWz2UqSUmX

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/GNP1O77G43
// chuฤ‡kles

๐Ÿฃ “Then hard, then โ€ฆ ” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/UNKM1oatUX

๐Ÿฃ “Soft again” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/feIRr0ovw0

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/OgC79aqZCf
// Sam laughs

โฌ† go to top

๐Ÿฃ “Stronger than she knows” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/PcNA1V7fWC
// Red, thoughtful

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/m1GQh3UWvw
// Red, serious

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/B47jA6ffim
// Red, agรณn

๐Ÿฃ “You gave her an incredible gift, Sam” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Ocspfphli2

๐Ÿฃ “Taking her in and loving her as your own” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/WT5XuCtndw
// looks directly at Sam, stricken

๐Ÿฃ “They’ve given me 6 weeks. For what? So I can lay here and watch them take me apart?” [1:8 Ludd] “Angel of Death” http://pic.twitter.com/HvXxofbNx0

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YH5Ic35lMu
// Sam, swallows, painfully

๐Ÿฃ “I wish they’d said 6 hours. I said, ‘You can get rid of those damn machines โ€ฆ ” [1:8 Gen] “Angel” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/voOkv5D18a

๐Ÿฃ “Go monitor someone who actually has vital signs” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/aJTXpBMasG

๐Ÿฃ [ Laughs ] [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/X9h5FnAE4T

๐Ÿฃ Sam: “I need to tell Lizzie” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/vW2NUf4eHY

๐Ÿฃ “No!” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7uFqgehEui

๐Ÿฃ Sam: “I know what we agreed, but before I go, I have to tell her” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/frYhzJXSe4

๐Ÿฃ “I can’t let you do that, Sam” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/q2ps9RbHNa

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/eMjDoFElNo
// Red grimaces, as if imagining something unpleasant

๐Ÿฃ “She deserves the truth” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/DzuHvmTw9Y

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CVWNFWHkmp
// Red, concerned

๐Ÿฃ “Daddy, thank God, I was so worried. What’s going on? Tom just spoke w Aunt June” [1:8 Ludd] “Angel” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/AfBYCRT9Ng

๐Ÿฃ “Aunt June talks too much โ€ฆ I’m sorry to bring you so late to the party, but โ€“ ” [1:8 Ludd] “Angel” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/3cH5A0Bj6j

๐Ÿฃ Liz: “But obviously they think they can do something. They think โ€“ ” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/ptfW0YE6LY

๐Ÿฃ “I should have told you the truth. I should have been honest w you from the get-go โ€ฆ ” [1:8 Ludd] “Angel of Death” http://pic.twitter.com/ZeuXG7iuHy

๐Ÿฃ “But I couldn’t. I was trying to protect you” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Bxb8mmv53A

๐Ÿฃ “I’m on my way, as soon as I can get on a plane. You’re gonna be fine, Daddy, I know” [1:8 Gen Ludd] “Angel” http://pic.twitter.com/pEc2P6GTJt

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CQ6x3n933m

๐Ÿฃ “Course I am” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Jx7QsJk228

๐Ÿฃ “I love you” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/tykW03hKxH

๐Ÿฃ “I love you too, Butterball” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/fNNejOpEb6

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rxgtwIE1Nb

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lRs0JeunHo
// Liz, wiping away tears

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8QXptAUMMh
// Liz, wiping away tears

โฌ† go to top

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist (I love this pic) http://pic.twitter.com/JbJ2BaN6Hm

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/yebP8SI6EL
// series โž” walking toward Sam

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/G8cPPIAlGh

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/O9slHlfa7s

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jqwzLIARpo

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ExfGUUcGX9

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7Dzvx1GSg3

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/44WGXfEJyE
// sits down

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xRQvBBnn6C

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/9fwHksu1IU
// Sam, questioning, afraid

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist pic.twitter.com/XugLz4R3M5
// closeup; almost profile

๐Ÿฃ “You will always be her father, Sam” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sej01OJg2P

๐Ÿฃ “I can only hope to love her & protect her as you have” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/N7yTPaMoKP

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zQUsdvhRpz

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/6IconEsTco

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/TbLhjW416c
// Sam โ€“ he knows

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Dr3WQ0fIro
// looks straight at him

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/s5lX1jINHb

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/WkK95aHOLu
// movement

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/JGJ425Y8XD

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YxBgSk4yKi
// pillow high

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/9cw3sNz9Gx
// pillow high dark

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/SEfHtccTO6
// arm bearing down

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/IfXFm8Rn8S
// Red bearing down, grimace

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/tRz9wGQ43f
// Red bearing down (best)

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/EBdPaloXGk
// Red, dark shape

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/QEbv1wtyTH
// hand 1

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/outreMpsbv
// hand 2

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YSMeRCk1Zi
// hand 3

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/DvhUxNU2em
// hand falls to side

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/j0lAhr6UeX
// lifts pillow

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4xybeoLnAL
// puts pillow under his head

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/VAopAiHApt

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CyM8kRtl6m
// looks at him, stricken

โฌ† go to top

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/hVuIlAUdaR
// gently touches his forehead

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lJ40kGQ0TH
// touches his forehead

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/od62mObBGn
// Red, looks down at him

๐Ÿฃ [ Kisses his forehead ] [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/HwqKMjIWcI

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/aVQvqRuyqC

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/GnZkDuYEqd
// Red rises up

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rjRItKv5HC
// Sam’s lifeless body

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/oElQM551va
// Red standding

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/d2ld6FDan2

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/wobZVHGGu0

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/l6FnbggPeH
// turns to leave

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/wobZVHGGu0
// Sam’s body as light dims

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uOqJGazzWw
/ / image 2

๐Ÿฃโ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/vPVS1guMM5 โ€ฆ
// image 3, very dark

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rC8aI4AAch
// Liz enters home where Red is (back in DC)

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/KSUUJdswho
// Red looks up

๐Ÿฃ Red: “I’m sorry about your father. How was the funeral?” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/wIGpd8b0BL

๐Ÿฃ “This is going to be a difficult time” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/kcbDCSFoI6

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3OJtbGByfu

๐Ÿฃ “The best way to keep your father’s memory alive is to talk about him” [1:8 Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist http://pic.twitter.com/i6gbvAKfJI

๐Ÿฃ “Tell me some stories” [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/QEeexmyeSP

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/GOYtO5vAYs

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:8 Gen Ludd] “Angel of Death” #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/DYYanJgYTl

 
โฌ† go to top

 
 

“Search for the Mole”

 

 
๐Ÿฃ Special Scenes: “Search for the Mole” from The Good Samaritan Killer [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/L27UsMwnOG

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FMB1eDXcAv

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ngWriuiONJ

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/OMH4Jl402A

๐Ÿฃ “Hello, Aram” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7ytBfgATMH

๐Ÿฃ “What? What is this? โ€“ Where am I?” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Azp3hOHOq7

๐Ÿฃ Red: “You’re going to do something for me.” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Z0EK4PJFdt

๐Ÿฃ “You’re going to steal $5M from that account and place it into one of mine” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/vf1Na5Yqpb

๐Ÿฃ “I expect the transaction to be untraceable.” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/0q9Cn6t86W

๐Ÿฃ “I- I can’t do that” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/b7vhmwok5Z

๐Ÿฃ “Aram โ€“” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4pKhLtlecL

๐Ÿฃ “This is a Colt .45 1911. I can strip and reassemble this weapon in well under 2 mins” [1:11 “Mole”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/3yhudbmzOp

๐Ÿฃ “If at that time, your task remains incomplete, I’m going to empty that mag into your head” [1:11 “The Mole”] http://pic.twitter.com/1kRXDSx0V3

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/G6N8QVFjCS

๐Ÿฃ “Don’t look so stricken โ€ฆ ” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/tX2Sdq2Yon

๐Ÿฃ “The first shot will kill you.” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uN3t7GqOiC

๐Ÿฃ “Mr Reddington, please” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/y1j2w4nuLB

๐Ÿฃ “That’s really messed up.” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/pFInHj2oVu

๐Ÿฃ “Okaaaaay โ€ฆ ” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/fkY5yextz7

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/BxOSrEp2NA

๐Ÿฃ “Wait. โ€ฆ Wait, wait, wait, wait, wait! โ€ฆ I did it. It’s done” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/c9zPMs3zSm

๐Ÿฃ “Explain.” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/e2hlA6nZcx

๐Ÿฃ “I used a ripple exchange to have the fiat currency converted to e-cash & then Bitcoin” [1:11 “Mole”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/4iMZinNlV9

๐Ÿฃ “I ran the whole transaction through a randomized cryptographic extension โ€ฆ ” [1:11 “Mole”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/dU5fKp2Vav

๐Ÿฃ “โ€ฆ and then through a two-tiered laundry service I know I can trust” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/H6htQNEr4f

๐Ÿฃ “Look, it’s untraceable โ€“ like you asked” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/egtpNp4tyg

๐Ÿฃ Red gives Aram the mag. “A souvenir. You’re innocent.” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8lyKSQ8TSe

๐Ÿฃ “I am? I mean, I am!” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Ut9N32V4Og

๐Ÿฃ “Wait. Of what?” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/NMYzXFrxeG

๐Ÿฃ “Someone is trying to implicate you by creating a money trail that leads directly to you” [1:11 Mole] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/nq3ylSRZa4

๐Ÿฃ “You’re obviously far too clever to have accepted a payment that is so easily traceable” [1:11 “Mole”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/rpqAw0RcLR

๐Ÿฃ “So you’re not gonna kill me?” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Fz04Pklu5S

๐Ÿฃ “No. I’m going to find someone else and I’m going to kill them” [1:11 “The Mole”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/G8JCUCMPMg

โฌ† go to top

 
 

“Diane Fowler”

 

 

 
๐Ÿฃ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/hMUHrJttse

๐Ÿฃ [ Gordon Lightfoot’s “Sundown” plays โ€“ rather loudly ] [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/oxjAEIAqHU

๐Ÿฃ โ™ซ “Sundown, you better take care” โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/b3mqP5iBMz

๐Ÿฃ โ™ซ “If I find you’ve been creeping ’round my back stairs” โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/cvZNzepFad

๐Ÿฃ โ™ซ “She’s been looking like a queen in a satin โ€“ ” โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/SZKO4a076q

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4BdWYd0uDa

๐Ÿฃ Diane Fowler: “What the hell are you doing in my house?” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/pyCXisPuSS

๐Ÿฃ Red: “I know, Diane” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Un5cSueRCF

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/0yKsNzBIml

๐Ÿฃ “You signed a directive ordering a mandatory security upgrade at the post office” [1:13 Diane Fowler] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/h6X8GoToCh

๐Ÿฃ “It’s how you got the blueprints into enemy hands” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Utd0pIGAmn

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jsGY1AHJrL

๐Ÿฃ “You’re the dirty rat, Diane” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/InAae85X3V

๐Ÿฃ “I’m calling the police” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3UXSpv9DwZ

๐Ÿฃ “No, you’re not” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/hwbuRKjU9A

๐Ÿฃ “You stupid son-of-a-bitch” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jHmPSDn8af

๐Ÿฃ “Sit your ass down” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/TP85PQ7VDT

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/v68uxVRR3m
// gun out from under newspaper

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/hv3KkOkjzr
// long shot

๐Ÿฃ “I signed that directive โ€ฆ ” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xoIggjtTkR

๐Ÿฃ “โ€ฆ for your protection” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/W2ZHqC22MC

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rD8eiMCWIX
// Red smiles

๐Ÿฃ “If you think Fitch or any of his people are going to let you get away with this โ€ฆ ” [1:13 “Fowler”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/N5vp66X2Sn

๐Ÿฃ “You’re more arrogant than I thought” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/liACDlBR9j

๐Ÿฃ “We came into the post office to make a point” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/x6s9eJPclA

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ei3eRIWA3L
// Red

๐Ÿฃ “If you so much as lay a finger on me โ€“ ” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/qvjAQ8Z6qP

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/226Z83NcEw
// Red shoots

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/5apkQUExOF
// Diane clasps her stomach

๐Ÿฃ “You talk too much” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/qZ94KHv4te

โฌ† go to top

๐Ÿฃ “You can’t shoot me!” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lMPDvDTQ8b

๐Ÿฃ “Why not?” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Pvubhex3je

๐Ÿฃ “You’re not one of the good guys โ€ฆ ” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/JauMwsAHTS

๐Ÿฃ “And as of today, you’re utterly useless to the bad guys” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/HOuG2QrtPh

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/DI4mxKEGXE
// Red smiles

๐Ÿฃ “Fitch and I have an agreement” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/bigE4pDQ9Q

๐Ÿฃ “He goes about his business. I go about mine.” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/9kvUSQyaBn

๐Ÿฃ “You and I don’t have an agreement.” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/AYfb3wy0ue

๐Ÿฃ “I know the truth, Red โ€“ ” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dwaNSuxFwV

๐Ÿฃ ” โ€“ about that night โ€“ ” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YofYfjWVhc

๐Ÿฃ ” โ€“ About that happened to your family” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dnNjASXg7F

๐Ÿฃ “Don’t you want to know the truth?” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/XpEXFZgZjX

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xzAVtiP8Or
// shoots

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/UEdWSFUCXb
// shot

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FOslKZvKis
// shoots again

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Dh1mGhjKfO
// slumped over

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/0fM51uKC7s
// Red, sneering

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uxw0TqBFse
// Red, more pensive

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/1Fny5TIYrh
// Red, thoughtful

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/OLzhn6tqvV
// clicks on phonograph

๐Ÿฃ โ™ซ “I can picture every move that a man would make” โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/XDCOUtmUfR
// Red walks past Diane to window

๐Ÿฃ โ™ซ “Gettin’ lost in her lovin’ was your first mistake” โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/koujKaesNK
// looks out window

๐Ÿฃ โ™ซ Sundown, you better take care โ€ฆ โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ZuNItVt1Ew
// from outside, blue light

๐Ÿฃ โ™ซ โ€ฆ If I find you’ve been creeping down my back stairs โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/WdhHCrAkAk
// Red, from outside window

๐Ÿฃ Red: “I’m sorry. It’s messier than I’d hoped” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/KIEzRflZU7

๐Ÿฃ Mr Kaplan: “Don’t worry, deary. I’m used to cleaning up after you” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/JRkHgY72Ft

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dy2FJBZzRT
// Red, looking more like himself

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sUzTGv7dDe
// Mr Kaplan

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/DGVdKtuFC2
// Continental kiss

๐Ÿฃ โ™ซ Sundown, you better take care โ€ฆ ” [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/pO3s3YA2Vj
// Red takes hate

๐Ÿฃ โ™ซ โ€ฆ If I find you’ve been creepin’ ’round my back stairs โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/l1IT6sv0VK
// Red leaves

๐Ÿฃ โ™ซ Sometimes I think it’s a sin โ€ฆ โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/I796xc9FGV
// from outside, dark, darker (next), darkest (last)
๐Ÿฃ โ™ซ โ€ฆ when I feel like I’m winning โ€ฆ โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7a5wzyCem7

๐Ÿฃ โ™ซ โ€ฆ when I’m losing again โ™ซ [1:13 “Diane Fowler”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/s4Lv8tk76z
 
โฌ† go to top

 
 

“The Sorrento Music Box”

 

 
๐Ÿฃ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/j4LqHfsxPy

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Si8YYghShf

๐Ÿฃ “Hey, Babe” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/egzF8ARuUa

๐Ÿฃ “I need some wine, preferably the entire bottle” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CgMDQQjO0Q

๐Ÿฃ “That bad? Hey, last we talked you were going into Jolene’s apt. What happened?” [1:17 “Sorrento”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/wia5V5qU6s

๐Ÿฃ “It’s not good. There was evidence of foul play” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ClTJaCRaWI

๐Ÿฃ Tom: “Foul play? What doesโ€“ what does that mean?” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/oTYNa1YQxK

๐Ÿฃ Liz: “Nothing concrete. The MPD’s still processing the apartment” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/xph6ZNCVG3

๐Ÿฃ Tom: “Yeah. W-what do they know? Do they have a suspect?” [1:17 “Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CAXbI0yk3X

๐Ÿฃ “No, but when I went to the apartment, there was someone there. He knocked me down”[1:17 “Sorrento”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/e6sciPhfoG

๐Ÿฃ “What? Did he hurt you? โ€ฆ Are you okay? You were attacked, Liz” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/4Zaar8fHLe

๐Ÿฃ “No, I’m fine. โ€ฆ The police are looking for him” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/OKKotURMvP

๐Ÿฃ “Did you get a good look at him at least?” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/j6GzGy9LSG

๐Ÿฃ “Just the thought of someone doing that to you โ€“ hurting you โ€ฆ What do you need?” [1:17 “Sorrento”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/Hz8ObLtJio

๐Ÿฃ “Wine.” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MXIQUTThFh

๐Ÿฃ Liz logs on to her work computer [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/e2OtkQlkgT

๐Ÿฃ A file with the photos from Jolene’s apartment [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/6V3D6rzn5H

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/yFHnvOJVgI

๐Ÿฃ A gun [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dy1MKDEPN1

๐Ÿฃ Phones and another gun, in a case [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/KlnzkPgkVU

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/nwTDSd12qG

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/LzgbG8zTYx

๐Ÿฃ Something grabs Liz’s attention [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lq0zYJYYTr

๐Ÿฃ โ€ฆ โ€ผ๏ธ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4ujakeiPGT
// Uncle Flippo in trash in Jolene’s apt

๐Ÿฃ [ Flashback: ] Tom: “What’s this?” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/NJuBSneWzR

๐Ÿฃ [ Flashback ] Liz: “That is ‘Uncle Flippo'” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FVoz4tP7fN

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CpzNsMIc9M
// Liz, unbelieving

๐Ÿฃ [ Flashback ] Red: “Be careful of your husband” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/6qH3D4ntDw

๐Ÿฃ [ Flashback ] [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/fmKu4U4QPl

๐Ÿฃ [ Flashback ] [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/5rlQzpzIDW

๐Ÿฃ [ Flashback ] [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/KHiOBa9zX3

๐Ÿฃ [ Flashback ] [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/RniIszxO9v

๐Ÿฃ [ Flashback ] “I can only lead you to the truth, I can’t make you believe it” [1:17 “Sorrento”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/tVPtdZ3q5H

๐Ÿฃ Tom: “Is everything okay?” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/bqUdA8mK2w

โฌ† go to top

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3WBfXUjEg5

๐Ÿฃ Liz: “I’m fine. It’s just work” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/X5crxWzFuq

๐Ÿฃ Tom: “You sure?” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/O2i24CuTsw

๐Ÿฃ “Mm” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rDCMdKPIXk

๐Ÿฃ “Cause I hate to break it to you, but โ€ฆ I know that that face means you’re upset” [1:17 “Sorrento”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/tgdkXKwsil

๐Ÿฃ Later โ€ฆ Liz knocks @[1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/TFfu74Q83G

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rbL59GNPXp
// Liz, lost and sad

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/I683CDbo0a
// Red, welcoming

๐Ÿฃ Liz: “You were right” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dnlaqeTz0X

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YWIbF0hznX
// Red looks down, concerned

๐Ÿฃ Red: “Come in” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ID8vOePuQd

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3RQhX984AR
// Liz enters, tear

๐Ÿฃ Red gets out the project he’s been working on [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/deItFMGIKY

๐Ÿฃ Liz: “What’s this?” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ZJqyIoPji2

๐Ÿฃ Red: “It’s a 1940s Sorrento music box” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/DycyUdFtik

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/LYmO5bfM70
// long shot

๐Ÿฃ Red turns on the music box [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/eE9QNiW2a8
 

(on a small music box)
 
๐Ÿฃ โ™ซ The Anniversary Waltz โ™ซ from the 1940s [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/tzYMpIA9Vw
// music box

๐Ÿฃ [ Lyrics: โ™ซ We just discovered each other Tonight when the lights were low โ™ซ ] [1:17 “Sorrento”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/sxdCokj0rj
// music box

๐Ÿฃ [ Lyrics: โ™ซ One dance led to another And now I can’t let you go โ™ซ ] [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/6EOsJRxvLI
// Red

๐Ÿฃ [ Lyrics: โ™ซ Let this be the answer To our future years โ™ซ ] [1:17 “Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/wsWNQfOtNH
// music box closeup

๐Ÿฃ [ Lyrics: โ™ซ Through millions of smiles. And a few little tears โ™ซ ] [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/VL5RpvQFkl
// almost my avatar

๐Ÿฃ [ Lyrics: โ™ซ Tell me this is a real romance An anniversary dream come true โ™ซ ] [1:17 “Sorrento”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/sJsgqERrrz
// my avatar

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/c0sbeWzSw2
// Liz, slight gasp

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/JqJn8JJeAr
// Red, very handsome

๐Ÿฃ “I know this song” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/HwetvH4Yce
// Liz

๐Ÿฃ โ€ฆ โ™ช โ™ซ โ™ฉ โ™ฌ โ™ซโ€ข**โ€ข โ™ฉ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Y1aBOAgqgQ
// Liz, bites lip

๐Ÿฃ “When I was a little girl, I had these terrible nightmares” [1:17 “Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/6RL5rcNbxL

๐Ÿฃ “I remembered flashes ofโ€“ fire and smoke” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/OkMAeveEYA

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Bdyezcg6a8
// fire, ornaments

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/QlRzBal72n
// fire, doll

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FFOpEk932S
// fire, bunny

๐Ÿฃ “God, so much smoke” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ZhcxF6FzMp

๐Ÿฃ “He’d tell me I was safe โ€“ ” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Yp7gKUk3Fy

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/loEN4PbN6E
// Red

๐Ÿฃ ” โ€“ That everything was gonna be okay” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8KOp7CigbM

๐Ÿฃ “You spent days building that damn thing” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/DQpDzoBgBR

๐Ÿฃ “You knew about the song” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/2YDkRvd6rw

๐Ÿฃ “My father” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3oqxPC1he6

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/heinehy7Va
// Red, wrinkled brow, almost analytical

๐Ÿฃ “You knew I’d find out the truth” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/02NP1pK9zl

๐Ÿฃ “And you wanted me to know that everything was gonna be okay” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/U7kVnBT0ZU

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/l3Z9TRswAE

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/SBusyTmO1i
// Liz tries to fight back tears โ€ฆ

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MVakUyg6cq
// โ€ฆ unsuccessfully

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xRcPy3u6bS
// sobs

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8Tte8Rac9g
// Red’s arm around her

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3BFaqY3QYc
// hugs her from behind

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Xc5BiNjSce
// inhales scent of her hair

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/2h8gVDHZBt
// she opens her eyes, his are closed, brow tensed a lรก Secretary

๐Ÿฃ “Everything is gonna be okay” [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/KrkKeCJU5C

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/gqWmxiFuzM
// perhaps best composition

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Man8nWiIa2
// nice, most relaxed

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:17 “The Sorrento Music Box”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/IzKqWKadki
 
โฌ† go to top

 
 

“Liz โ€“ Hostage”

 

 
๐Ÿฃ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xizEQG2t9B
// cover

๐Ÿฃ Fitch gave Red an address for Berlin, his arch-enemy [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/HeX7BzlmQC

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8C4oh0DoF6
// two scared guys

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/tqlAZ4o8YG
// Red shoots from distance

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/vBX0ZeQQIo
// guy falls

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lGxTvGRFRp
// Red glances down, left

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3kTmQjh6Hx
// Red: man on a mission (best photo)

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CUG1yv19ON
// Red glances down, right

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xWmAxxV9FB
// Red looks around corner

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4bYwjrDz3R
// gun a-blazin’

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ADTVOsAznA
// another guy falls

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/i4matmbbOB
// silhouette
๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lg8adiz8df
// silhouette, gun up

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/2qkjYrPyxE
// Red reloads

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ZIgO0Q7xRL
// Red, with a purpose (profile)

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/tD3D97nSCc
// Red, disappears behind red doorframe

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rLSKP5hT0M
// fake Berlin, dark

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/PbXC5iKgJz
// Red aiming gun, dark except end of muzzle

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/5CGIGZ2SYV
// Red in sharp contrast, aiming gun (best)

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Clw0KOYjfb
// fake Berlin turns around

๐Ÿฃ “You must be the one they call Berlin” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/UjhhoyrITX

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/I2sVKo3QPX
// Red, same as above, mouth smug, more in light

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/wZFRdMBQ9f
// view from behind Red’s leg, at Berlin

๐Ÿฃ Berlin’s people tried to kill Cooper [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/r9wkrZqZgq
// Liz at bedside

๐Ÿฃ Beth’s bracelet: “All the good things we’ve done” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/BNvrdPkXK2

๐Ÿฃ ๐Ÿ’ญ “You, Meera โ€“ It’s all because of me” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8N3iSgsy2d

๐Ÿฃ Red’s hat [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7w7V75O1U5

๐Ÿฃ “I must say, I’m very good at finding people” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Q1eWB4x4HY

๐Ÿฃ Red: “I’ve tracked enemies far and wide” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/5JRnIm8Up7

๐Ÿฃ “I once found a hedge-fund manager hiding in the Amazon w the Yawalapiti โ€ฆ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/eYGGQq7cuv

๐Ÿฃ [[ Yes, his is bigger ]] [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3AG934RH1b

๐Ÿฃ “You know what the key to finding your enemies is? โ€“ Remembering everyone’s name” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/XCW4ktKyUq

๐Ÿฃ “Anyone knows the head of some drug cartel in Colombia, some politician in Paris” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/349dc23azk

๐Ÿฃ “But I know their wives, girlfriends, children, their enemies, their friends” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/K39AtcHA8C

โฌ† go to top

๐Ÿฃ “I know their favorite bartender, their butcher” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lt146lgqEc

๐Ÿฃ “I know the name of the baker I stole the strawberry bismark from โ€ฆ ” [1:22 “Hostage”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/JGSwLN0TDV

๐Ÿฃ Red: “โ€ฆ when I was 11 years old โ€“ and his wife: Trudy Svoboda” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/B8RyOk4NnR

๐Ÿฃ Red: “But youโ€“ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/QsESdbTHrP

๐Ÿฃ Red: “I have no idea who in the Sam Hill you are” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/32w1l2J4K8

๐Ÿฃ Red: “I have no clue what I’ve done to you, what I’ve taken from you” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/CEixbvDgiM

๐Ÿฃ “And yet, of all the people I’ve hurt, none of them have come after me โ€ฆ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/mGNwY8DrLT

๐Ÿฃ “โ€ฆ With half as much vim and vigor as you” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jNwlH58lvp

๐Ÿฃ “I don’t even recognize your face. I’m stymied” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ugsLms6sbS

๐Ÿฃ “And yet, here you are โ€ฆ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/I7ZzvauF2g

๐Ÿฃ “You found me” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/olSAugHKsT

๐Ÿฃ “Through your weakness โ€ฆ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/592xxAAMZc

๐Ÿฃ “I searched for one for years โ€“ a weakness that would allow me to get to you” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/o8hisQOGDk

๐Ÿฃ “Seemed implausible that someone so careful could so careless” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jRo95qqLDB

๐Ÿฃ “And so I exploited it and waited” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/LEZp49cOVm

๐Ÿฃ “And here we are thanks to Elizabeth Keen” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Kkitp5MbZ9

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/hpCPFUElNQ
// Red, silently furious

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MjoyYSVB12
// Red, squints angrily

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/QQB8mwcdyf
// Liz sits in car’s driver’s seat

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/LOySrsLL2z
// startled, Liz looks to her right

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uukKy6qhUB
// Tom in passenger seat; reflection of tree leaves

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/TGoJEZboVk
// Tom turns toward Liz
๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/B6Kjuy5qSM
// Tom looking at Liz

๐Ÿฃ “Hey, Babe” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/wCtQNNoYCt

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/IVmzSMeLdu
// Tom’s gun pointed at Liz

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7ckxYRZHnH
// Red adjusts gun under table

๐Ÿฃ “Help me understand what a horrible thing I did to you โ€ฆ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/GHRAdS11MH

๐Ÿฃ “โ€ฆ that could possibly make all of this worth it” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/e0l0R3Y4IL

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/VxSBrMI4Fb
// fake Berlin does not respond

๐Ÿฃ “What was that?” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/U6edz6nGib
// Red leans forward

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/VIRO57E0I2
// fake Berlin spits in Red’s face

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Torn5qLA9M
// Red recoils

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/GK91omHay7
// Red, cold anger

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Gkgtet04Ui
// Red wipes face with handkerchief

๐Ÿฃ ๏ธ๏ธ๏ธโ€ผ๏ธ ๐Ÿ’ฅ โ€ผ๏ธ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Uv4Pn41c3Q
// Red shoots fake Berlin’s hand

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3CMOpZnZyt
// fake Berlin, head thrown back in agony

๐Ÿฃ “Being shot in the hand is an absolute bitch โ€“ all those little bones”[1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/ztmWapaKlo

๐Ÿฃ Red: “At least it goes right through” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/UQ40C5dlfM

๐Ÿฃ “Worst part, honestly, is needing someone to help zip your fly” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MeswGgLjp9

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/yRkh4M7c7w
// fake Berlin โ€“ teeth clenched furious

๐Ÿฃ “Tell me your story” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xVeGGTOY7r

๐Ÿฃ “I’m not leaving here without a story” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/okTCgvZm98

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/APs02nazHm

๐Ÿฃ ๏ธ๏ธ๏ธโ€ผ๏ธ ๐Ÿ’ฅ โ€ผ๏ธ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/cEcM40UogG

๐Ÿฃ “Being shot in the knee, on the other hand โ€“ Jiminy Cricket” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/WitcGKuFBo

๐Ÿฃ “Thick bone. Large artery โ€ฆ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/SLcWrnZKnH

๐Ÿฃ “Not to mention the fact that it makes walking upright forever impossible” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/yHJl3PY1PE

๐Ÿฃ “Just don’t pass out. Stay focused” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/nFNO5PwRZJ

๐Ÿฃ “The story โ€“ What did I do to you?” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/u5oBstsoDa

๐Ÿฃ “Beirut!” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/MMooioy7h9

๐Ÿฃ “The Campolongo Incident” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FUnjuhxqUg

๐Ÿฃ [ Door begins to open ] [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/WT7b7yJv9r

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/j1lXzhOVXF
// Red aims at door

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/o92Utjzk0L
// foreground, fake Berlin writhes; background, Tom enters room w gun to Liz’s head

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/q5ODdOhdWa
// Red closer, dead serious

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/3TYar0vzb5
// Tom, aiming at Red while using Liz as shield

๐Ÿฃ Tom: “Slide the gun” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/p9NupVDVm0
// wide shot

๐Ÿฃ Red: “No” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/9I8hsLIyTt

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/WeRaRz9Y9b
// Tom behind Liz

๐Ÿฃ Red [ To Liz ]: “Are you hurt?” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/C4vnFAwVa5

๐Ÿฃ Liz shakes her head “No” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7C0ndxDVH5

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Zaj1rBjBpk
// Tom behind Liz

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/us5NXMyOdY
// Red

โฌ† go to top

๐Ÿฃ “Do it! Kill her! Pull the trigger! Do it now! Pull the trigger! Do it now!” [1:22 “Hostage”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/Ez8sRHlk6r

๐Ÿฃ Liz: “Don’t do it. Do you hear me?! โ€“ Tom, please” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jpJWqKvmIL

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ef8LTQse6t
// Liz
๐Ÿฃ “Shoot her! This man, he take everything from me! He snaps his fingers โ€“ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/Y8Dgqw7oRU

๐Ÿฃ โ€ผ๏ธ ๐Ÿ’ฅ โ€ผ๏ธ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zuusEttjIF

๐Ÿฃ “!!โ—!!” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ASPhkWq9iJ

๐Ÿฃ “Well, that simplifies things. Just the three of us” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/HD02PhDpVo

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8PBed1E7lE

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/vTsbGakEKI

๐Ÿฃ “Tom, put the gun down before you do something you deeply regret” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/KHMHT7p3FG

๐Ÿฃ[ Red has made himself vulnerable ] [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/IIe8xhRtB2

๐Ÿฃ “I’m the one you want” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/qrjbMNc1BT

๐Ÿฃ “Make the right choice, Tom โ€ฆ ” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/V1cLi1faSE

๐Ÿฃ “But make it fast” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/83ep69j17A

๐Ÿฃ “โ€ฆ Because when I get over there, I’m gonna take that gun away from you” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/1nZbekmgw

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/0hfEXQtmmB
// Liz, scared

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/mtovL9iPf1
// Tom’s aim ruined by Liz’s hair

๐Ÿฃ โ€ผ๏ธ ๐Ÿ’ฅ โ€ผ๏ธ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7Pc95nGUiR
// Tom shoots

๐Ÿฃ [ Red is hit ] [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/mDPreXpq4f #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/mDPreXpq4f

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/aqsxdjYhP5
// Red flinches; wide shot

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Vh5NYNKUbf
// Liz spins around

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FZzIh6RHFL
// Liz hits Tom with her fist

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/wVLBktksuw
// Struggle for gun

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/P2wL5plnvm
// Struggle for gun #2

๐Ÿฃ โ€ผ๏ธ ๐Ÿ’ฅ โ€ผ๏ธ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/kIbhVBA1WF
// Gun goes off

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ANl1ZcGacY
// Liz shocked

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/5p5qaWfLnn
// Liz shocked #2

๐Ÿฃ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4IylOkcK8t
// montage, 6 frames

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/flama56jkT
// Tom, sweat on foreheads, prepares to lunge

๐Ÿฃ โ€ผ๏ธ ๐Ÿ’ฅ โ€ผ๏ธ โ€ผ๏ธ ๐Ÿ’ฅ โ€ผ๏ธ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sautqFmfoC
// Liz, shoots twice

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/diRQMZRVd3
// Tom, against wall

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ykSxxiPxV5
// Tom slides to floor

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lACpnRrZnD
// Liz, instantly regretful

๐Ÿฃ [ Red lunges forward ] [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/bbWrswgz6s

๐Ÿฃ [ Liz grabs Red’s arm ] [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/0hDuQyPPkR

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/F7RFKYeyqW
// Liz’s hand on Red’s arm

๐Ÿฃ Red: “We can’t leave him alive” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/XX2S2TOowJ

๐Ÿฃ Liz: “Please go. I’ll finish it. This is between us” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/S7NbluHN4O

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jcucYxxyjU
// Tom

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/dF29O2IpRK
// Red

๐Ÿฃ Red: “Do it quickly. I’ll be outside” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ovDG46kJTX

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/nJyORhkpsv
// Tom’s wounds

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/mZF5QQcwG8
// Liz

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/lSYRyP5HIb
// Liz drops to knees to assist Tom

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/NqvlBIEDIu
// Liz and Tom

๐Ÿฃ Tom: “I’m sorry” [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/eyemciiDZJ

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/BTpgoBbGpR
// Liz, moved

๐Ÿฃ [ Tom whispers something ] [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Ls31cI8zXV

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/y5zZIwLNDb
// Liz surprised

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/v082Cuu1vy
// Tom passes out

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Hostage Liz”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/FhmmP8AzdX
// Liz over unconscious Tom, thoughtful
 
โฌ† go to top

 
 

“Stay with Me”

 

 
๐Ÿฃ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/U8QgCfxbN0
// cover

๐Ÿฃ Liz: “That man you killed wasn’t Berlin” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/VB00llLZU

๐Ÿฃ Red: “Yes, I know” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YGm1xngC2B

๐Ÿฃ “You know โ€“ How?” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist (color of rays same as in “hideous fish” scene) http://pic.twitter.com/2tROzXXv4H

๐Ÿฃ Red: “He spoke of Beirut 2010, the Campolongo Incident โ€“ an unfortunate mess โ€ฆ ” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/cdQAiXJ8zL

๐Ÿฃ “โ€ฆ But Berlin’s attacks on my business started years earlier” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Nz54ftcsW8

๐Ÿฃ “The moment he said it, I knew” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/5djYqsaA69

๐Ÿฃ Liz: “I’m sure you’ll find him” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/SikppgLKo4

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4WFcWbScFh
// Red looks away

๐Ÿฃ “Lizzie, there’s something I want you to know about your father Sam” [1:22 “Stay w Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/XgoLsUESWz

๐Ÿฃ “That night when he took you in โ€“ without hesitation” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/GAY0D21vRA

๐Ÿฃ “Sam made a difficult decision that changed the course of his life” [1:22 “Stay w Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Pldd7YYOX

๐Ÿฃ Red: “And that’s where you find yourself now” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/nsidiSE1Qk

๐Ÿฃ Red: “You can turn away and run from it. You can hide from it” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/f8CxYM2TCJ

๐Ÿฃ “And if you choose this, I’ll fly away” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/V9FpI9q2By

๐Ÿฃ “โ€ฆ Engage it โ€ฆ ” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/J0Yo4jYUZP

๐Ÿฃ “And maybeโ€“ maybeโ€“ you’ll rise above it” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sW6cINBfJc

๐Ÿฃ Liz shakes her head “No” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/YPY2fWRcNX

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/vNgMEQxyGl
// Red, surprised

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/H80zbJTtir
// Red. stiff upper lip

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/H80zbJTtir
// Red, resigned

๐Ÿฃ Liz’s tight smile shows she has not changed her mind” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/T0DzwCt6bo
// Liz, fake smile

๐Ÿฃ โ€ฆ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ec0jHSBivT
// Red, fake smile

๐Ÿฃ “I understand. I’ll be on a plane tonight” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/mW8UaxpBGN

๐Ÿฃ Red tries to hide his disappointment [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uLNAKT82hk

๐Ÿฃ Liz says goodbye to the home she shared with Tom [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/8uvD9hY1ng

๐Ÿฃ โ™ซ Pearl Jam’s “Just Breathe” plays โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CYAiMW3dr1
 

 
๐Ÿฃ โ™ซ yes, I understand that every life must end, uh-huh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ciaGfPFRtX

๐Ÿฃ โ™ซ as we sit alone, I know someday we must go, uh-huh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/axCOobGN7O

๐Ÿฃ โ™ซ oh, I’m a lucky man to count on both hands the ones I love โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/xlDL2sUpxu

๐Ÿฃ โ™ซ some folks just have one, yeah, others they got none uh-huh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/jKVzWQRQz

๐Ÿฃ โ™ซ oh, stay with me, oh let’s just breathe ooooh, ooh, ooooh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/VTKRn5fsey
// Cooper in hospital

๐Ÿฃ โ™ซ โ€ฆ โ™ซ โ€ฆ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ySMGA2sQxP
// Ressler, dozing in chair by Cooper’s hospital room

๐Ÿฃ Cooper moves his fingers [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/eLvp2CUdLk

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/OcndoEwR1b
// Ressler

๐Ÿฃ โ™ซ practiced are my sins, never gonna let me win, uh-huh” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/qCXVGrkBSD
// CIS guy w fake Berlin

๐Ÿฃ โ™ซ under everything, just another human being, uh huh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/hYD8Dn1SNa
// blood where Tom was but Tom is gone

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/NBBLixP0to
// Berlin, closeup w beard

๐Ÿฃโ™ซ yeah, I don’t want to hurt โ€“ there’s so much in this world to make me bleed โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/QNi1qkyb6q
// Berlin, wide shot, shaven, darkened room

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/rNiflbQ8u
// Berlin pocket watch w photo of his daughter

๐Ÿฃ โ™ซ stay with me โ€“ you’re all I see โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Vn35mMI4ZC
// Red and Dembe loading car to leave

โฌ† go to top

๐Ÿฃ โ™ซ did I say that I need you? โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/pncf5EDX0J

๐Ÿฃ โ™ซ did I say that I want you? โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/9yxw2jmriR

๐Ÿฃ โ™ซ oh, if I didn’t, I’m a fool, you see โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/z5BeCCdgt

๐Ÿฃ โ™ซ no one knows this more than me โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/uEjZnhcXI

๐Ÿฃ โ™ซ as I come clean โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ivLr7zaNVe

๐Ÿฃ โ™ซ I wonder everyday โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/sM01BB55Ps

๐Ÿฃ โ™ซ as I look upon your face, uh-huh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zCAKONS1JX

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist pic.twitter.com/G8pImg0GC

๐Ÿฃ โ™ซ everything you gave and nothing you would save, uh-huh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/zI1unVUcok

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7aXNPsoXGv

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/H4a6yKe1yA
// Red, as if amazed and puzzled

๐Ÿฃ Liz: “Tom told me something right before he died” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/v7OC0hjOXQ

๐Ÿฃ “What was that?” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/ot3Ug0EZq5

๐Ÿฃ Liz: “‘Your father is alive'” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/hdvlGjqkaA

๐Ÿฃ “Lizzie, look at me” ( โ™ซ did I say I need you? โ™ซ ) [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/d700bDSMAq

๐Ÿฃ “I’m telling you, w no uncertainty, your father is dead. He died in that fire” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist http://pic.twitter.com/xwb7cOxvbh

๐Ÿฃ โ™ซ I’m a fool, you see โ€“ no one knows this more than me โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/oAx5m2bk99

๐Ÿฃ Liz: That man, Berlin โ€“ he’s out there” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/Ugau0DPVRS

๐Ÿฃ Red: “Yes. And we’ll find him” [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/4zSRk5ylx2

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/NQfeFKhUd2

๐Ÿฃ Berlin looks at the photo of his daughter [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/M43XopYLm

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/7rWnlTjSG4
// sad Berlin

๐Ÿฃ Red looks at the photo from the stewmaker’s album [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/EJOu4WBr40
// they are the same person

๐Ÿฃ โ™ซ nothing you would take โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/TUNGsSIvGb
// Red, alone, from back

๐Ÿฃ โ™ซ everything you gave, oh โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/42mIjPNgbe
// Red, close, roughly

๐Ÿฃ โ™ซ hold me til I die โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/SZqbcN0iHK
// Red pulls bandage off his bullet wound

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/CESVTjMZAM
// Red’s back

๐Ÿฃ โ™ซ meet you on the other side โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/GEYuZulWu5
// Red looks at wound, smirk

๐Ÿฃ โ™ซ [1:22 “Stay with Me”] #TheBlacklist @NBCBlacklist http://pic.twitter.com/pk8reQwfkR
// Red, grimace

 
โฌ† go to top
 

 
 

๐Ÿ”ด Finis

 

 
 

เผบ โ™ค โŠฐ ๐Ÿ”ด โŠฑ โ™ค เผป
 
 โ™ค A Blog about the NBC Series

This slideshow requires JavaScript.

Blacklist Exposed Player


๐Ÿ”ด PRESS TO START A PODCAST
(Then open a new tab for BlacklistDCd. Donโ€™t use back button)

Blog Stats

  • 1,366,713 hits

Google Translate

Thank you, everyone โ™กโ™คโ™ก

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ

blog posts (๎Š = updated)

โ™ค Blog Structure (๎Š= update)

Follow me on Twitter